logo website
header 1920 445

Privacy statement

Privacy-statement

JS Sales Consultancy streeft ernaar uw privacy te waarborgen. De persoonsgegevens die u mogelijk via de website aan JS Sales Consultancy verstrekt, worden door JS Sales Consultancy verwerkt conform de huidige privacy-wetgeving. De persoonsregistratie, waarin uw persoonsgegevens verwerkt worden is, indien noodzakelijk, aangemeld bij de toezichthoudende autoriteit. Vragen omtrent deze aanmelding kunt u richten aan

Doel van verwerking persoonsgegevens

Op de website wordt u de mogelijkheid geboden persoonlijke gegevens in te vullen en te verzenden naar JS Sales Consultancy, zodat JS Sales Consultancy u informatie kan doen toekomen of contact met u kan opnemen. De door u verstrekte persoonsgegevens zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mail-adres worden uitsluitend verwerkt voor contact-doeleinden van JS Sales Consultancy en worden derhalve niet zonder uw toestemming aan derden verstrekt. JS Sales Consultancy streeft ernaar om passende organisatorische en technische maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Partners, resellers of andere partijen waarmee JS Sales Consultancy mogelijk samenwerkt, hanteren eigen privacy voorwaarden. JS Sales Consultancy is hiervoor niet verantwoordelijk en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enig doen of nalaten van deze partners, resellers of andere partijen waar JS Sales Consultancy mee samenwerkt, dat in strijd is met de geldende privacy-wetgeving

Uw rechten

Indien uw persoonsgegevens door JS Sales Consultancy verwerkt worden heeft u het recht deze gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Tevens kunt u uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens door JS Sales Consultancy voor het genoemde doel intrekken.

header low 1920 445