logo website
header 1920 445

Crisis Management

Een crisis komt bijna altijd onverwacht en daarom is het enorm belangrijk daarop voorbereid te zijn.  Het is een noodsituatie en een dreiging voor uw organisatie. Een Crisis Communicatieplan, waarin o.a. de communicatielijnen zijn vastgelegd en een vooraf samengesteld crisisteam zorgen er voor dat u bij het uitbreken van een crisis al een goede handleiding hebt. Dit stelt u in staat de crisis te beheersen en wij kunnen u daarbij assisteren en adviseren.

Houd u rekening met het belang van zeer korte beslistijden als de noodsituatie zich aandient.

De oorzaak kunnen externe en/of interne factoren zijn.  Betreft het interne factoren, dan is het van belang dat u een externe partner benaderd om u te assisteren bij het oplossen van de problemen. Is er onenigheid binnen het MT en zijn dat ook de leden van uw crisisteam? Ook dan is het raadzaam een externe partner bij uw problemen te betrekken.

Wij staan snel voor u klaar om u van dienst te zijn bij het beheersen van een noodsituatie. Ook kunnen wij u adviseren en begeleiden in het voorstadium. Wij hanteren methodieken om de dreiging te beoordelen en een analyse te maken hoe een noodsituatie is te voorkomen.

U kunt ons hiervoor 24/7 bereiken.

header low 1920 445